Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój

W CSM Ingredients jesteśmy zaangażowaną firmą, kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju.

Działamy odpowiedzialnie w naszym środowisku, w naszych społecznościach, w naszym biznesie i wobec naszych klientów.

W związku z tym włączyliśmy zrównoważone praktyki biznesowe w naszej organizacji w oparciu o pięć filarów rozwoju, którymi są: Środowisko, Ludzie, Produkty, Społeczność i Zarządzanie.

Środowisko - dążymy do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, zwiększamy ilość wykorzystywanej energii odnawialnej i zmniejszamy zużycie wody.

Ludzie - zapewniamy bezpieczne środowisko pracy, konkurencyjne wynagrodzenie oraz świadczenia zdrowotne i socjalne, a także szkolenia i możliwości rozwoju dla naszych pracowników. Dbamy, aby warunki pracy również w łańcuchu dostaw CSM Ingredients (poprzez nasz kodeks postępowania) były bezpieczne, a pracownicy byli traktowani z szacunkiem i godnością. 

Produkty - współpracujemy z organizacjami, takimi jak RSPO (ang. Round Table on Sustainable Palm Oil, Porozumienie dla zrównoważonej produkcji oleju palmowego ) i UTZ/RA (Rainforest Alliance), aby pozyskiwać olej palmowy i kakao ze zrównoważonych źródeł surowcowych. Ponadto, CSM Ingredients od dawna angażuje się w redukcję opakowań plastikowych i stosowanie materiałów nadających się do recyklingu. 

Społeczność - zachęcamy nasze oddziały na całym świecie do wspierania lokalnych organizacji charytatywnych, takich jak Bremer Engel w Niemczech, czy National Donuhnut Week w Wielkiej Brytanii.

Zarządzanie – również w naszej organizacji kierujemy się zasadą zrównoważonego rozwoju. Dedykowany zespół jest odpowiedzialny za wyznaczanie celów, śledzenie ich realizacji i pracę nad ulepszeniami.